Domenet er parkert hos

ei avdeling i Lufttransport AS